Välkommen till en utbildning som i fem steg gör dig lite miljöklokare!

Miljöstegen erbjuder en webbaserad utbildning i Grundläggande miljökunskap. Utbildning innefattar grundläggande miljökunskap som också ger praktiska tips på miljöförbättrande åtgärder. Webbutbildningen finns i en grundutformning men den kan också anpassas efter verksamhetsspecifika behov.

Utbildningens utformning

Utbildningen varvar, filmer, text och frågor för att bidra till en mer levande och interaktiv utbildning.

Förutsättningar

Möjligheter att pausa
Verktyget ”känner av” var användaren senast var, personen kan således börja igen på det stället de avslutade senast. Det kommer en fråga när man loggar in nästa gång, om man vill fortsätta där man slutade senast.

Inloggning och statistik
Varje användare tilldelas en inloggning till utbildningen och Miljöstegen tar ut statistik och status till kunden enligt överenskommelse.

Dator, mobil, läsplatta
Utbildningen är anpassad för att fungera bäst att göra via dator, men den fungerar även bra på mobil och läsplatta.

0. Introduktion

Utbildningen inleds med en introduktion som visar upp andras reflektioner på miljöfrågor, hur man navigerar i utbildningen och vad som är bra att tänka på mm.

1. Systemet

Systemet handlar om hur världens överenskommelser berör dig och ditt arbete.

2. Rummet

Rummet beskriver naturens förutsättningar, gränser och miljöproblemen i stort.

3. Resan

Resan visar förändringar över tid inom miljöområdet, positiva såväl som negativa.

4. Praktiken

Praktiken handlar om vad du praktiskt kan göra, hemma och på arbetet.

5. Avslutningen

Avslutningen sammanfattar utbildningen och här kommer också ett avslutande test.

Pris

Utbildningen offereras separat till varje enskild kund.

Kontakt

Vill du få en demonstration av utbildningen och ett offertförslag?
Kontakta: Annika Johansson
Tfn: 0707-91 28 90
E-post: annika.johansson@miljostegen.se

Andra webbutbildningar

Är du intresserad av webbutbildning inom andra områden?
Miljöstegen kan hjälpa dig att utforma webbutbildningar inom miljöledning, kvalitetsledning, miljölagstiftning, kemikaliehantering, miljöanpassat event mm.

Hör av dig så kan vi resonera oss fram till en lösning!