Webbutbildningar

Grundläggande miljökunskap

Miljöstegen erbjuder en webbaserad utbildning i Grundläggande miljökunskap. Utbildning innefattar grundläggande miljökunskap som också ger praktiska tips på miljöförbättrande åtgärder. Webbutbildningen finns i en grundutformning men den kan också anpassas efter verksamhetsspecifika behov.

Välkommen till en utbildning som i fem steg gör dig lite miljöklokare!

0. Introduktion

Utbildningen inleds med en introduktion som visar upp andras reflektioner på miljöfrågor, hur man navigerar i utbildningen, vad som är bra att tänka på mm.

1. Systemet

Systemet handlar om hur världens överenskommelser berör dig och ditt arbete.

2. Rummet

Rummet beskriver naturens förutsättningar, gränser och miljöproblemen i stort.

3. Resan

Resan visar förändringar över tid inom miljöområdet, positiva såväl som negativa.

4. Praktiken

Praktiken handlar om vad du praktiskt kan göra, hemma och på arbetet.

5. Avslutningen

Avslutningen sammanfattar utbildningen och här kommer också ett avslutande test.

Pris

Utbildningen offereras separat till varje enskild kund.

Kontakt

Vill du få en demonstration av utbildningen och ett offertförslag?
Kontakta: Annika Johansson
Tfn: 0707-91 28 90
E-post: annika.johansson@miljostegen.se