Webbinarier

Miljöstegen anordnar webibnarier ungefär 10 gånger per år. Dit bjuder vi in olika aktörer som berätta om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor i deras organisation.

Mer hållbart mode, för fler - personlig research och kollektiv handling

  • 3 juni kl. 15.00-16.00

Maria Lagerman, Hållbar koncept- och affärsutveckling och hållbart mode

Mer information om webbinariet kommer.

Fotograf: Lee Kearney

Spolat och klart? Detta händer i själva verket!

  • 29 april kl. 10.00-11.00

Tekn. Dr. Berndt Björlenius, B2 Processteknik och Björlenius Labs AB

Rening av avloppsvatten i teori och praktik

Berndt Björlenius berättar om konventionell rening av avloppsvatten i allmänhet och avancerad rening i synnerhet.

Avancerad rening byggs nu på allt fler reningsverk för att ta bort läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.

Hör mer om hur det går till och om var och varför avancerad rening behövs.

Hållbarhet i praktiken och Den goda byn

  • 25 mars kl. 10.00-11.00

Stina Berge, generalsekreterare, Yennenga Progress berättar om hur hållbarhet och Agenda 2030-arbetet kan genomföras både strategiskt och i praktiken.

Stina Berge, generalsekreterare, Yennenga Progress

Besöksnäringen och hållbarhetstrender

  • 25 februari kl. 10.00-11.00

Hur ser hållbarhetstrenden ut i besöksnäringen och vikten av att samarbeta för att nå längre och kunna göra bättre.

Camilla Zedendahl, VD, Kungliga Djurgårdens intressenter

Kristin Lundén, ordförande, Nätverket för hållbar besöksnäring

SMART Recycling and beyond

  • 28 januari kl. 10.00-11.00

SMART drivs av övertygelsen att hållbarhetsarbete kan göras mycket mer effektivt, miljöriktigt och roligt.

Kenneth Jespersen, VD, SMART Recycling
Annika Johansson, moderator, Miljöstegen

Kenneth Jespersen, VD kommer att berätta om hur de arbetar med hållbarhet i företaget och hur de jobbar med praktiska lösningar för sina kunder.

Smart Recyclings tjänster inrymmer allt från återvinning, återanvändning, säker destruktion av textilier och prototyper till föreläsningar om hållbarhet.

I det webbaserade systemet eSmart kan du som kund få statistik på ditt hållbarhetsarbete samt rapporter som förenklar din miljörapportering och din kommunikation med medarbetare och kunder.