Vi är Miljöstegen

Joakim Iliste

Joakim har hjälpt verksamheter inom vitt skilda områden i deras miljöarbete sedan 2004. Utöver det har han praktisk erfarenhet av att arbeta inom inom transport och bilbranschen i många år.

 • Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
 • Miljörevisor enligt Svensk Miljöbas
 • Implementering av ISO 14 001, 9 001 och arbetsmiljö
 • Diplomerad EMAS-konsult
 • Verksamhetsutveckling
 • Internrevisor enligt ISO 14 001, 9 001 och arbetsmiljö
 • Utbildningar och workshops inom miljö och hållbarhet
 • Rådgivning och handledning inom miljö och hållbarhet
 • Utveckling av miljödiplomerat event enligt Svensk Miljöbas

Annika Johansson

Annika har arbetat med miljöfrågor sedan slutet av 90-talet. Sedan 2001 har hon arbetat med att hjälpa företag och verksamheter i deras miljöarbete . Annika har erfarenhet av att hjälpa verksamheter inom vitt skilda områden i deras miljö och hållbarhetsarbetet. Utöver det har hon praktisk erfarenhet av att arbeta inom vård, skola och omsorg.

 • Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
 • Miljörevisor enligt Svensk Miljöbas
 • Implementering av ISO 14 001, 9 001 och arbetsmiljö
 • Diplomerad EMAS-konsult
 • Verksamhetsutveckling
 • Internrevisor enligt ISO 14 001, 9 001 och arbetsmiljö
 • Utbildningar och workshops inom miljö, miljölagstiftning och hållbarhet
 • Rådgivning och handledning inom miljö och hållbarhet
 • Utveckling av miljödiplomerat event enligt Svensk Miljöbas
 • Projektledare och processledare inom miljö- och hållbarhetsprojekt
 • Ordförande i Föreningen Svensk Miljöbas
 • Utbildare av Svensk Miljöbas revisorer
 • Ordförande i Föreningen Svensk Kvalitetsbas

Sophie Zakardissnehf

Sophie börjar på Miljöstegen den 1 april 2020.

Sophie kommer att arbeta med:

 • Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
 • Kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas
 • Projektledare och processledare i miljöprojekt
 • Rådgivning och handledning inom miljö och hållbarhet
 • Internrevision enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas