Vi arbetar med

Miljöstegen arbetar med:

 • Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas
 • Kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas
 • ISO 14 001
 • EMAS
 • Miljöutbildning
 • Miljörådgivning
 • Stöd till Egenkontroll
 • Miljöanpassning av evenemang

Miljödiplomering enligt Svensk miljöbas

Miljöstegen arbetar med att stötta företag i hela landet att miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas. Miljöstegen har förutom avtalet med Stockholms stad även avtal med ett 10-tal kommuner i Stockholms län om miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas av företag i deras respektive kommun. Läs mer under www.miljodiplomering.com

Metoden bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och arbetet med miljödiplomering ger en bra grund om företaget vill gå vidare mot ett ISO 14 001 certifiering.

Stockholm Stads Miljödiplom

Miljöstegen driver sedan december 2007 vidare en del av Stockholms stads miljödiplom i privat regi. Metoden är utvecklad i Stockholms stads regi, med start år 2000.

Diplomering enligt Svensk Kvalitetsbas

Miljöstegen arbetar med att stötta företag och organisationer att kvalitetsdiplomeras enligt den nationella kvalitetsledningsstandarden Svensk Kvalitetsbas.

ISO 14001 & EMAS

Miljöstegen hjälper företag att införa miljöledningssystem enligt:

 • den internationella standarden ISO 14001
 • europeiska förordningen EMAS

Miljöstegen arbetar fram individuella planer för respektive företag som är anpassat efter företagets specifika förutsättningar att införa miljöledningssystem.

Annika och Joakim är diplomerade EMAS konsulter.

Miljö- och hållbarhetsutbildningar

Miljöstegen anordnar årligen ett 100-tal utbildningar inom hållbarhet, miljö, miljölagstiftning och miljöledning. Läs mer under fliken Utbildningsprogram. Utöver det genomför vi företagsanpassade utbildningar på plats ute i de olika verksamheterna eller i egna lokaler. Läs mer under fliken Miljöutbildningar

Miljörådgivning

Miljöstegen arbetar med rådgivning gällande organisationers miljö- och hållbarhetsarbete och kan fungera som bollplank, ge konkret handledning och stödja dig att hitta nya åtgärder att arbeta med.

Vi kan fungera som:

 • Intern miljöutbildare och inspiratör
 • Miljöansvarig
 • Miljösamordnare

Miljöanpassade evenemang - Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Miljöstegen har en metod för att miljöanpassa och miljödiplomera events såsom t. ex musikfestivaler, mässor, event mm enligt Svensk Miljöbas.