Utveckla, inspirera och argumentera

Maxa ert miljöledningssystem – Utveckling, förankring och kommunikation av ert miljö- och hållbarhetsarbete.

När:
23-24 maj 2016
Tid: 23 maj kl. 10.00-16.30 & 24 maj kl. 9.00-16.30
Plats: Miljöstegen, Drakenbergsgatan 27, vid Hornstull i Stockholm
Anmälan: annika.johansson@miljostegen.se, senast den 6 maj
Ange fakturaadress och ev. matallergi
Pris: 9 500 kr/person exkl. moms
I priset ingår:
- Enklare kursdokumentation
- USB-minne med retoriska verktyg
- Lunch, för- och eftermiddagskaffe, frukostsmörgår, kaka och frukt.
- Diplom
Max antal deltagare: Max antal personer på utbildningen är 10, allt för att maximera deltagarnas möjligheter till diskussion och inlärning.

Miljöstegen i samarbete med Utbildningsgruppen AB bjuder in till tvådagarsutbildning.

Vi ger er två matnyttiga dagar på temat Miljö och Hållbarhet, där vi första dagen visar på mervärden och utvecklingsmöjligheter i ett systematiskt miljöarbete. Andra dagen lägger vi fokus på konsten att argumentera miljöfrågor effektivt. Genom föreläsning och workshops får du nya kunskaper och enkla verktyg, till att utveckla så väl ert miljö- och hållbarhetsarbete som din förmåga att argumentera och presentera dina idéer och förslag på ett effektivt sätt – och framför allt påvisa nyttan av dem.

Målgrupp: Miljö- och hållbarhetsansvariga

Syfte: Du som deltagare kommer att se utvecklingsmöjligheter i ert befintliga miljö- och hållbarhetsarbete och känna ökad säkerhet när du argumenterar miljö och hållbarhet internt och externt.

Mål: Kunskap och färdigheter att utveckla, förankra och praktiskt arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor samt verktyg för att kommunicera och inspirera internt och externt.

23 maj kl. 10.00-16.30

Föreläsare: Joakim Iliste och Annika Johansson, Miljöstegen och Mattias Goldmann, Fores

 • Miljöledningssystem som verktyg för verksamhetsutveckling
 • Hur få med alla på tåget - från ledningen till medarbetarna
 • Ta ett större grepp – gå mot hållbar utveckling
 • Ständiga förbättringar – hur förnya miljöarbetet och hålla det vitalt och levande
 • NUDGING – Hur kan vi på ett positivt sätt påverka kollegor och kunder att göra miljösmartare val? (Mattias Goldmann, årets Hållbarhetsmäktigaste)

24 maj kl. 9.00-16.30

Föreläsare: Thorbjörn Althén, Utbildningsgruppen
(Joakim Iliste och Annika Johansson, Miljöstegen)

 • Strukturera din argumentation
 • Välja argument som är hållbara, relevanta och centrala för målgruppen
 • Hantera motargument och invändningar
 • Styra upp en argumentation som är på väg att spåra ur
 • Utveckla din personliga pondus och trovärdighet
 • Känna dig säkrare i skarpa lägen och när meningsskiljaktigheter uppstår
 • Hur går vi vidare i vår organisation med miljödialogen?