Välkommen till Miljöstegens utbildningsprogram

Grundläggande miljökunskap
23 november kl. 13.00-16.00
12 december kl. 9.00-12.00
30 januari kl. 13.00-16.00
21 februari kl. 9.00-12.00
20 mars kl. 13.00-16.00
3 maj kl. 9.00-12.00
13 juni kl. 13.00-16.00
Läs mer

Workshop - Praktisk miljökunskap
19 oktober kl. 13.00-16.00
13 december kl. 13.00-16.00

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling
15 mars kl. 9.00-16.00

Läs mer

Upptakt - omdiplomering
De nya kraven i Svensk Miljöbas
15 december kl. 9.00-12.00
16 januari kl. 13.00-16.00 - fåtal platser kvar

Läs mer

Miljö- och kvalitetsansvariga
20 februari kl. 10.00-16.00
Läs mer

Kostnadsfritt frukostmöte om miljö- och kvalitetsdiplomering
Likheter och skillnader i Miljöbas och Kvalitetsbas och hur kan man dra nytta av att integrera och diplomeras enligt båda standarderna. Frukost från kl. 7.30, sedan börjar dragningen ca 7.45.
Anmäl er till: annika.johansson@miljostegen.se, senast den 29 januari.

1 februari kl. 7.30-9.00

Grundkurs i kvalitetsledning
27 mars kl. 9.00-12.00
8 maj kl. 13.00-16.00
Läs mer

Miljöbalken - Miljölagstiftningen
12 oktober kl. 13.00-16.00
13 mars kl. 13.00-16.00
Läs mer

Grundkurs för miljöansvariga
12 april kl.10.00-16.00

Läs mer

Ekologisk mat
6 december kl. 13.00-16.00
Läs mer

Hållbarhetsrapportering och GRI G4
6 september kl. 9.00-15.45

Läs mer

Kemikalier
9 mars kl.9.00-12.00

Läs mer

Riskanalys och egenkontroll i fastigheter
29 november kl. 13.00-16.00

Läs mer

Internrevision och den miljöansvariges roll
25 oktober kl. 9.00-16.00

Läs mer