Miljöstegens öppna utbildningar

Grundläggande miljöutbildning
9 maj kl. 9.00-12.00
5 juni kl. 9.00-12.00
14 augusti kl. 13.00-16.00
15 oktober kl. 13.00-16.00
13 november kl. 9.00-12.00
Läs mer

Agenda 2030 och hållbar utveckling
18 september kl. 9.00-16.30
Läs mer

Miljöbalken - Miljölagstiftningen
26 september kl. 13.00-16.00
Läs mer

Grundkurs för miljöansvariga
8 maj kl.10.00-16.00

Läs mer

Internrevision och den miljöansvariges roll
12 juni kl. 9.00-16.00

Läs mer

Revisionsteknik och internrevision
28 maj kl. 10.00-17.00


Läs mer

Workshop - Praktisk miljökunskap
29 aug kl. 13.00-16.00

Läs mer

Kemikalier
14 maj kl. 9.00-12.00

Läs mer

Miljö- och kvalitetsansvariga
19 mars kl. 10.00-16.00
Läs mer

Upptakt - omdiplomering
27 februari kl. 9.00-12.00

Läs mer