Miljöstegens öppna utbildningar

Grundläggande miljöutbildning
28 januari kl. 13.00-16.00
4 mars kl. 9.00-12.00
1 april kl. 13.00-16.00
5 maj kl. 13.00-16.00
9 juni kl. 9.00-12.00
Läs mer

Agenda 2030 och hållbar utveckling
Nya datum kommer under våren 2020.
Läs mer

Miljöbalken - Miljölagstiftningen
11 mars kl. 13.00-16.00
Läs mer

Grundkurs för miljöansvariga
31 mars kl.10.00-16.00

Läs mer

Revisionsteknik och internrevision
11 maj kl. 10.00-17.00


Läs mer

Workshop - Praktisk miljökunskap
28 aug kl. 13.00-16.00

Läs mer

Fördjupad miljöutbildning
19 november kl. 10.00-16.00

Läs mer

Kemikalier
14 maj kl. 9.00-12.00

Läs mer

Miljö- och kvalitetsansvariga
17 mars kl. 10.00-16.00
Läs mer

Upptakt - omdiplomering
30 oktober kl. 9.00-12.00

Läs mer