Välkommen till Miljöstegens utbildningsprogram

Grundläggande miljökunskap
14 juni kl. 13.00-16.00
24 augusti kl. 13.00-16.00 - fullbokad
28 september kl. 13.00-16.00
24 oktober kl. 9.00-12.00
23 november kl. 13.00-16.00
12 december kl. 9.00-12.00
Läs mer

Workshop - Praktisk miljökunskap
19 oktober kl. 13.00-16.00
13 december kl. 13.00-16.00

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling
30 november kl. 9.00-16.00

Läs mer

Hållbarhetsrapportering och GRI G4
6 september kl. 9.00-15.45

Läs mer

Grundkurs för miljöansvariga
13 juni 10.00-16.00
4 oktober kl. 10.00-16.00
Nytt datum: 31 oktober kl. 10.00-16.00

Läs mer

Ekologisk mat
6 december kl. 13.00-16.00
Läs mer

Kemikalier
28 november kl. 13.00-16.00

Läs mer

Riskanalys och egenkontroll i fastigheter
29 november kl. 13.00-16.00

Läs mer

Internrevision och den miljöansvariges roll
25 oktober kl. 9.00-16.00

Läs mer

Grundkurs i kvalitetsledning
7 juni kl. 13.00-16.00
11 oktober kl. 13.00-16.00
Läs mer

Miljöbalken - Miljölagstiftningen
21 februari kl. 13.00-16.00
23 maj kl. 13.00-16.00
12 oktober kl. 13.00-16.00
Läs mer