Miljöstegens öppna utbildningar

Grundläggande miljökunskap
7 februari kl. 9.00-12.00
7 mars kl. 13.00-16.00
3 april kl. 9.00-12.00
9 maj kl. 13.00-16.00
4 juni kl. 9.00-12.00
Läs mer

Miljöbalken - Miljölagstiftningen
21 mars kl. 13.00-16.00
Läs mer

Grundkurs för miljöansvariga
8 maj kl.10.00-16.00

Läs mer

Internrevision och den miljöansvariges roll
12 juni kl. 9.00-16.00

Läs mer

Workshop - Praktisk miljökunskap
28 maj kl. 13.00-16.00

Läs mer

Kemikalier
14 maj kl. 9.00-12.00

Läs mer

Miljö- och kvalitetsansvariga
19 mars kl. 10.00-16.00
Läs mer

Upptakt - omdiplomering
27 februari kl. 9.00-12.00

Läs mer