Välkommen till Miljöstegens utbildningsprogram

Grundläggande miljökunskap
21 februari kl. 9.00-12.00
20 mars kl. 13.00-16.00
3 maj kl. 9.00-12.00
13 juni kl. 13.00-16.00
Läs mer

Workshop - Praktisk miljökunskap
24 april oktober kl. 13.00-16.00

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling
15 mars kl. 9.00-16.00
Obs, nytt datum: 31 maj kl. 9.00-16.00

Läs mer

Upptakt - omdiplomering
De nya kraven i Svensk Miljöbas
15 december kl. 9.00-12.00
16 januari kl. 13.00-16.00 - fullbokad
13 februari kl. 9.00-12.00
28 mars kl. 9.00-12.00
22 maj kl. 13.00-16.00

Läs mer

Miljö- och kvalitetsansvariga
20 februari kl. 10.00-16.00
Läs mer

Grundkurs i kvalitetsledning
27 mars kl. 9.00-12.00
8 maj kl. 13.00-16.00
Läs mer

Miljöbalken - Miljölagstiftningen
13 mars kl. 13.00-16.00
Läs mer

Grundkurs för miljöansvariga
12 april kl.10.00-16.00

Läs mer

Kemikalier
9 mars kl.9.00-12.00

Läs mer

Internrevision och den miljöansvariges roll
25 oktober kl. 9.00-16.00

Läs mer