Miljöstegens öppna utbildningar

Grundläggande miljökunskap
3 maj kl. 9.00-12.00
13 juni kl. 13.00-16.00
21 augusti kl. 13.00-16.00
20 september kl. 9.00-12.00
18 oktober kl. 13.00-16.00
29 november kl. 9.00-12.00
Läs mer

Miljöbalken - Miljölagstiftningen
24 oktober kl. 13.00-16.00
Läs mer

Internrevision och den miljöansvariges roll
23 oktober kl. 9.00-16.00

Läs mer

Workshop - Praktisk miljökunskap
8 november kl. 13.00-16.00

Läs mer

Grundkurs för miljöansvariga
28 november kl.10.00-16.00

Läs mer

Kemikalier
5 december kl.13.00-16.00

Läs mer

Miljö- och kvalitetsansvariga
6 december kl. 10.00-16.00
Läs mer

Lagen om offentlig upphandling
31 maj kl. 9.00-16.00

Läs mer

Grundkurs i kvalitetsledning
27 mars kl. 9.00-12.00
8 maj kl. 13.00-16.00
Läs mer

Upptakt - omdiplomering
De nya kraven i Svensk Miljöbas
28 mars kl. 9.00-12.00
22 maj kl. 13.00-16.00
30 augusti kl. 13.00-16.00

Läs mer