Utbildning i miljöledning

Företagsanpassad utbildning i miljöledning

Vi utför företagsanpassade utbildningar i miljöledningssystem. Utbildningen anpassas till er verksamhet oavsett om ni arbetar med miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas eller med miljöledningssystemen ISO 14 001 eller EMAS. Du kan välja att ha utbildningen på ditt företag alternativt i Miljöstegens lokaler.

Läs även om seminarieserien:

Fyra miljösteg som ökar din konkurrenskraft
Allt fler inköpare ställer krav på att leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Seminarieserien ger dig och ditt företag verktyg att minska miljöbelastningen och kommunicera med era kunder. Seminarierna består av fyra tillfällen med hemarbete mellan gångerna.

Utbildningsprogram

Miljöstegen anordnar kontinuerligt utbildningar där du får möjlighet att träffa andra som arbetar med miljöfrågor i sitt företag. Utbildningarna äger rum i Miljöstegens lokaler. Se utbildningsprogram.

Utbildningsprogram

Kontakta oss för dialog om innehåll i utbildningen och offertförslag.

Kontakta oss