Kvalitetsledning

Utbildningen berör

  • Engagemang och delaktighet
  • Intressentanalys
  • Kartläggning av processer
  • Risker och möjligheter i processerna
  • Mål och handlingsprogram
  • Etc.

Utbildningsprogram

Miljöstegen anordnar kontinuerligt utbildningar där du får möjlighet att träffa andra som arbetar med miljöfrågor i sitt företag. Utbildningarna äger rum i Miljöstegens lokaler. Se utbildningsprogram.

Utbildningsprogram

Pris -Utbildningsprogram

Kvalitetsledning
1 900 kr/ person

Utbildningsprogram

Pris - Företagsanpassad

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning så kontakta oss för offertförslag.

Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakta oss