Kvalitetsledning

Utbildningen berör

  • Kompetens, ledarskap, ansvar och delaktighet
  • Kartläggning av processer och intressenter
  • Analys av risker och möjligheter i processerna
  • Upprätta ledningssystemet - Kvalitetsberättelse
  • Mål och handlingsprogram
  • Avvikelser och förbättringsförslag
  • Uppföljning och ledningens genomgång

Utbildningsprogram

Miljöstegen anordnar kontinuerligt utbildningar där du får möjlighet att träffa andra som arbetar med miljöfrågor i sitt företag. Utbildningarna äger rum i Miljöstegens lokaler. Se utbildningsprogram.

Utbildningsprogram

Pris -Utbildningsprogram

Kvalitetsledning
2 500 kr/ person

Utbildningsprogram

Pris - Företagsanpassad

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning så kontakta oss för offertförslag.

Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakta oss