Temautbildningar

Vi utför företagsanpassade utbildningar inom olika miljö- och hållbarhetsteman. Kontakta oss för att resonera fram en bra utbildning som passar just er. Du kan välja att ha utbildningen på ditt företag alternativt i Miljöstegens lokaler.  Väljer du Miljöstegens lokaler har du även möjlighet att besöka vår miljöutställning.

Miljöstegen arrangerar kontinuerligt temautbildningar, där finns möjlighet att köpa utbildningsplatser.

Utbildningsprogram

Exempel på utbildningar

  • Medveten konsumtion
  • CSR
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • ISO 14 001
  • Energieffektivisering
  • Egenkontroll i fastigheter
  • Lagen om offentlig upphandling
  • Kemikalier
  • Växthuseffekten
  • Studiebesök - Miljöutställningen

Temakvällar

Miljöstegen anordnar temakvällar en till två gånger per halvår. Här ges möjligheter att mingla och byta visitkort med nya och gamla bekanta.

Utbildningsprogram

Miljöstegen arrangerar kontinuerligt temautbildningar, där finns möjlighet att köpa utbildningsplatser.

Är du intresserad av en specifik utbildning för dig och dina kollegor?

Kontakta oss