Stockholms stads Miljödiplom - Svensk Miljöbas

Miljöstegens metod för miljödiplomering är utvecklad i Stockholms stads regi, med start år 2000. Kraven i Stockholms stads miljödiplom bygger på centrala delar i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14 001. Den stora skillnaden är att miljödiplomeringen har lägre dokumentationskrav och fokus på att genomföra konkreta miljöförbättringar och på hjälp till självhjälp genom handledning och miljöutbildningar.

Miljöstegen driver sedan december 2007 vidare en del av Stockholms stads miljödiplom i privat regi.

Företag i hela Sverige har möjlighet att miljödiplomera sig enligt samma modell och samma principer som utvecklats för företag verksamma i Stockholm.

Läs mer under fliken Om miljödiplomering

Om miljödiplomering