Riskanalys och egenkontroll i fastigheter

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med Miljöstegen.

Utbildningen varvar teori, diskussioner och övningar

Innehåll

  • Miljöbalkens bakgrund
  • Egenkontroll, miljöledning och miljölagstiftning
  • Översikt över kapitel:
    1, 2, 9, 10, 14, 15 och 26
  • Riskanalys i fastigheter

Pris - utbildningsprogram

Riskanalys och egenkontroll i fastigheter
3 500 kr per person