Kemikalier

Utbildningen riktar sig till dig som är miljöansvarig eller inköpsansvarig i en organisation som ett stöd för att upprätta riktlinjer för produktval, inköp, hantering och förvaring av kemikalier.

Innehåll

  • Risker och påverkan för människa och miljö
  • Kemikalier i arbetsmiljön
  • Märkning, farosymboler, risk- och skyddsfraser
  • Hur tolkar man säkerhetsdatablad
  • Hantering och förvaring
  • Kemikalieförteckning

Pris - Utbildningsprogram

3 500 kr/ person
Anmäl er till annika.johansson@miljostegen.se