Utbildning för revisorer

Miljöstegen anordnar kontinuerligt utbildningar i revisionsteknik och internrevision för revisorer och internrevisorer. Miljöstegen utformar även specifika företagsanpassade utbildningar för ledningsgrupper och miljöorganisationer.

Revisionsteknik och internrevision

Syftet med utbildningen är att ge revisorer och internrevisorer grunderna i ledningssystem, revisorns och internrevisorns roll, hur en revision kan planeras, genomföras och dokumenteras.

Utbildningen berör

  • Konsten att arbeta med miljöledning
  • Nycklar till framgång
  • Olika typer av revision
  • Revisionsteknik
  • Förberedelse och bemötande
  • Praktiska övningar och exempel

Pris - Utbildningsprogram

Revisionsteknik och internrevision
Pris: 5 900 kr /person, inkluderar lunch och fika
Anmälan: Senast två veckor innan utbildningen till annika.johansson@miljostegen.se

Öppna utbildningar

Pris - Företagsanpassad

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning så kontakta oss för offertförslag.

Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakta oss