Om miljödiplomering

Miljöstegen erbjuder en välbeprövad metod som steg för steg lotsar er att bli miljödiplomerad enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.

Från och med 1 januari 2018 gäller Svensk Miljöbas kravstandard(4:2017), den innebär bland annat tydligare krav på ledningens ansvar, avvikelsehantering och förbättringsförslag och ledningens genomgång. Här kan ni läsa hur det påverkar er som diplomeras.

Vi erbjuder

  • Handledningsmaterial - som vägleder er genom processen med förklarande text, exempel och checklistor.
  • Mallar - som gör det enklare att formulera miljöledningssystemet
  • Kundzon - där du kan logga in och hämta handledningsmaterial och mallar dygnet runt.
  • Hjälp och stöd på vägen

Miljödiplomeringen bygger på grundprinciperna i ISO 14 001 och EMAS. Därför förenklar miljödiplomeringen er väg mot ett certifikat, om ni har sådana framtidsplaner.

Integrera med Svensk Kvalitetsbas

Miljöstegen erbjuder en metod som är enkel att integrera med Svensk Kvalitetsbas, eftersom de båda metoderna är uppbyggda på samma sätt

Miljödiplomeringspaket i åtta steg

Vid introduktionen resonerar vi om hur ni vill lägga upp arbetet och sätter upp en tidplan. Här följer ett generellt upplägg för miljödiplomeringen. Upplägget kan naturligtvis anpassas och individualiseras efter era behov.

1. Introduktion till miljödiplomeringen och planering av genomförande
2. Kompetens, ledarskap, ansvar och delaktighet, utbildning av nyckelpersoner i Miljöledning och Miljölagstiftningen utbildning av samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
3. Kartläggning - Miljöutredning - en kartläggning och rangordning av miljöaspekter
4. Upprätta ledningssystemet - Miljöberättelse
5. Lagstiftning och laglista
6. Genomföra förbättringar
7. Uppföljning och ledningens genomgång
8. Revision och diplomering

Kostnadstrygg - Miljöstegen erbjuder en kostnadstrygg och effektiv paketlösning.

Kontakta oss