Utbildningar inom hållbarhet och miljö

Miljöstegen kan hjälpa er med utbildningar inom hållbarhet och miljö!

Miljöstegen hjälper er med att ta fram en utbildning som passar er verksamhet och era behov. Vi kan bland annat hjälpa er med utbildningar inom flera hållbarhets- och miljöområden som miljölagstiftning, hållbarhet, ledarskap , kemikalier och klassiska grundläggande miljöutbildningar etc.

Öppna utbildningar - Utbildningsprogram

Miljöstegen anordnar kontinuerligt miljö- och hållbarhetsutbildningar i våra lokaler vid Hornstull med deltagare från olika organisationer där ni kan köpa utbildningsplatser, utbildningarna finner ni i vårt utbildningsprogram.

Webbaserad, interaktiv miljöutbildning

Miljöstegen erbjuder en interaktiv, webbaserad Grundläggande miljöutbildning. Utbildningen innefattar grundläggande miljökunskap som också ger praktiska tips på miljöförbättrande åtgärder. Webbutbildningen finns i en grundutformning men den kan också anpassas efter verksamhetsspecifika behov. Vi kan även hjälpa till att utforma webbutbildningar inom andra miljö-, kvalitets- och hållbarhetsområden.

Anpassade utbildningar

Vi hjälper företag att utbilda utifrån era behov, det kan handla om ledningsgrupper, medarbetare och leverantörer inom områden som miljölagstiftning, hållbarhet, ledarskap , kemikalier till klassiska grundläggande miljöutbildningar etc.

Öppna utbildningar