Om Miljöstegen

Miljöstegen slog upp dörrarna 2007 och har sedan starten hjälpt små och stora verksamheter inom privat och offentlig verksamhet i deras miljö- och hållbarhetsarbete. Vi arbetar med såväl miljö- och kvalitetsledning inom Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas som ISO 14 001 och ISO 9 001. Vi fungerar som bollplank, rådgivare och inspiratörer.

Vi genomför även GAP-analyser gentemot kunders befintliga arbete och deras målbild.

Du kan läsa mer om oss som arbetar på Miljöstegen under fliken Vi är Miljöstegen.

Läs mer om våra tjänster

Miljöstegens systematiska miljöarbete

Miljöstegen bedriver ett internt miljöarbete - läs mer under Miljöstegen och hållbarhet.