Om Miljöstegen

Miljöstegen i Stockholm startade hösten 2007 och bedriver utbildnings - och konsultverksamhet inom hållbar utveckling. Vår primära målgrupp är små- och medelstora företag och organisationer. Vi arbetar med stöd att införa ledningssystem enligt Svensk Miljöbas, Svensk Kvalitetsbas, ISO 14 001 och ISO 9 001. Vi utbildar årligen ca 1 200 personer inom hållbarhet och miljö, varav hälften ungefär i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm. Du kan läsa om oss som arbetar på Miljöstegen under fliken Vi är Miljöstegen.

Miljöstegen består av:
- Jan Berglund
- Joakim Iliste
- Annika Johansson
- Hedvig Tengdahl

Miljöstegens systematiska miljöarbete

Miljöstegen bedriver ett internt miljöarbete - läs mer under Miljöstegen och hållbarhet.