Miljö- och kvalitetsledning

Allt fler beställare och kunder ställer miljökrav på sina leverantörer att de ska kunna visa upp att de bedriver ett aktivt strukturerat miljöarbete. Då är miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas alternativt certifiering enligt ISO 14 001 de vanligaste sätten att visa upp företagets aktiva miljöarbete. Miljöstegen har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att införa miljöledningssystem

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas kriterier för miljödiplom är baserade på grundelementen i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001, men är anpassad till det mindre företagets resurser – mindre pappersexercis och mer fokus på praktiska åtgärder. Läs mer om innehållet i miljödiplomeringen

Kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas

Svensk Kvalitetbas kriterier för kvalitetsdiplom är baserade på grundelementen i den internationella miljöledningsstandarden ISO 9 001, men är anpassad till det mindre företagets resurser – mindre pappersexercis och mer fokus på praktiska åtgärder.

Certifiering enligt ISO 14 001 & 9 001

ISO 14 001 och 9 001 är internationella standarder för miljö- och kvalitetsledning och miljö- och kvalitetscertifiering. Läs mer om ISO 14 001 certifiering här.