Svensk Miljöbas - Standard för miljödiplomering

Miljöstegen är medlem i Föreningen Svensk Miljöbas och godkända att dela ut miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp. I dagsläget är 20 organisationer godkända att dela ut miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp.

Föreningen Svensk Miljöbas förvaltar och utvecklar standarder för miljödiplomering av verksamheter.

Annika Johansson på Miljöstegen är ordförande i Föreningen Svensk Miljöbas.

Kraven är uppdelade på:

1. Krav på utfärdare
2. Krav på revisorer
3. Krav på verksamheter

Standarderna har arbetats fram av bland annat Göteborgs stad, Järfälla kommun, Nacka kommun, Miljöstegen, Stockholms stad, Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor och Sustema. För att bli godkänd att utfärda miljödiplom enligt standarden krävs att utfärdaren och metoden uppfyller skallkraven. Under 2013 erhöll ca 650 verksamheter miljödiplom som uppfyllde Svensk Miljöbas.

Miljöstegens metod för miljödiplomering uppfyller kraven enligt standarderna och är inarbetade i den metod som används för att miljödiplomera organisationer enligt Svensk Miljöbas. Kravstandarden finner du på Svensk Miljöbas hemsida

Föreningens syfte är att:

  • Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning
  • Förvalta, utveckla, och marknadsföra Svensk Miljöbas miljöledningsstandard och dess övriga verksamhet
  • Säkerställa en hög kvalitet i Svensk Miljöbas
  • Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen
  • Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt

Läs mer om föreningen på www.svenskmiljobas.se

Ni kan även följa Svensk Miljöbas på:

Facebook
LinkedIn

Svensk Miljöbas i Almedalen

Annika Johansson och Eva Scharin informerar om Svensk Miljöbas. Här kan ni se filmerna från de seminarium Svensk Miljöbas anordnat i Almedalen.
Miljödiplomerat event-ett miljösmartare sätt att mötas - Länk till film
Miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling i juli 2014 - Länk till film
Miljökrav i Upphandling i juli 2013 - Länk till film