Ledningssystem enligt ISO 14 001, 9 001 eller EMAS

Miljöstegen kan hjälpa er att införa ledningssystem som motsvarar ISO 14 001, 9 001 alternativt EMAS i er organisation.

Miljöstegen arbetar fram individuella planer för ert företag som är anpassat efter de specifika förutsättningar och behov ni har att införa miljöledningssystem.

Steg för steg mot ISO 14 001, 9 001 och EMAS

Vill ni arbeta mot att införa ISO 14 001, 9 001 eller EMAS på lite sikt? Ni kan börja med att diplomera verksamheten enligt Svensk Miljöbas och/eller Svensk Kvalitetsbas och successivt komplettera ledningssystemet med kraven i ISO och EMAS.

Kontakta oss så resonerar vi oss fram till en bra lösning som passar er.

Kontakta oss