Miljöbalken - Miljölagstiftningen

Utbildningen hålls av en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör tillsammans med någon på Miljöstegen. Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet.

Utbildningen berör:

  • Miljöbalkens kapitel och förordningar
  • Hur ska lagstiftningen tillämpas
  • Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen
  • Egenkontroll

Praktisk utbildning i miljöbalken och egenkontroll

Utbildning ger en översikt i miljölagstiftningen. Utbildningen varvar teori med praktiskt arbete gällande egenkontroll och laglistor. Inför utbildningen ser vi gärna att ni skickar in specifika problem ni har, så vi kan anpassa utbildningen efter era behov.

  • Miljölagstiftningen – vad säger den
  • Hur ska vi berätta hur vi efterlever miljölagstiftningen - Egenkontroll och laglista
  • Praktiskt arbete med miljölagkravförteckningen

Utbildningen passar för er som får krav på er från myndigheterna att ha ett skriftligt egenkontrollprogram enligt miljöbalken, arbetar med ISO 14 001, EMAS eller miljödiplomeringen enligt Svensk Miljöbas.

Företagsanpassad utbildning

Vi utför företagsanpassade utbildningar i Miljöbalken från två timmar och uppåt. Du kan välja att ha utbildningen på ditt företag alternativt i Miljöstegens lokaler.

Utbildningsprogram

Miljöstegen arrangerar kontinuerligt utbildningar i Miljöbalken - Miljölagstiftningen - se Utbildningsprogram.

Utbildningsprogram

Pris - Utbildningsprogram

Miljöbalken - Miljölagstiftningen
2 800 kr/person
2 100 kr/person för er som deltar i miljödiplomeringen via Miljöstegen

Utbildningsprogram

Pris - Företagsanpassad

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning så kontakta oss för offertförslag.


Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakta oss