Utbildningar för miljöansvariga

Miljöstegen anordnar kontinuerligt utbildningar som riktar sig till miljöansvariga och internrevisorer i företag och organisationer. Miljöstegen utformar även specifika företagsanpassade utbildningar för ledningsgrupper och miljöorganisationer.

Nedan följer beskrivning av två olika utbildningar som riktar sig till bland annat miljöansvariga.

Grundkurs för miljöansvariga

Syftet med utbildningen Grundkurs för miljöansvariga är att ge miljöansvariga grunderna i miljölagstiftningen, miljöledning och miljökunskap för att kunna driva ett effektivt miljöarbete

Utbildningen berör

 • Konsten att arbeta med miljöledning
 • Miljöbalken och egenkontroll
 • Miljökunskap och vilka praktiska miljöförbättringar som kan genomföras

Utbildning i internrevision och den miljöansvariges roll

Miljöstegen bjuder in till utbildningen Internrevision och den miljöansvariges roll som riktar sig till de som arbetar som
miljöansvariga/miljösamordnare eller internrevisorer i en organisation.

Syftet med utbildningen är stärka internrevisorer och miljöansvariga i deras roller i organisationen. Utbildningen ger er grundläggande nycklar för att genomföra internrevisioner i företaget, den kombinerar internrevisorns med den miljöansvariges roll.

Utbildningen kommer att varva teori med praktiska övningar och diskussioner och kommer att ta upp följande:

 • Vilken roll har jag som miljöansvarig respektive internrevisor?
 • Hur engagerar och inspirerar jag medarbetarna?
 • Vilka utmaningar och möjligheter finns?
 • Rollen som ”Spindeln i nätet” och hur skapar jag ett bra nätverk
 • Hur skapar vi kunskap och kompetens
 • Vilka metoder skapar vi för att få en effektiv kommunikation, uppföljning och återrapportering
 • Vad krävs för att få internrevisionen att bli ett effektivt verktyg för förbättringar?
 • Vilka praktiska metoder och verktyg kan användas vid revision
 • Hur gör jag när jag har båda rollerna?
 • Hur engagerar jag ledningen och hur får jag i min tur ledningens engagemang och stöd från ledningen?

Pris - Utbildningsprogram

Grundkurs för miljöansvariga
Pris: 5 900 kr /person, inkluderar lunch och fika
Anmälan: Senast två veckor innan utbildningen till annika.johansson@miljostegen.se

Internrevision och den miljöansvariges roll
Pris: 5 900 kr/ person, inkluderar lunch och fika.
Anmälan: Senast två veckor innan utbildningen til annika.johansson@miljostegen.se

Utbildningsprogram

Pris - Företagsanpassad

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning så kontakta oss för offertförslag.

Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakta oss