Miljö- och kvalitetsansvariga

Syfte:
Ge deltagarna verktyg att systematiskt arbeta med att integrera miljö- och kvalitetsledningssystem. Utbildningen kommer att förbättra möjligheterna att arbeta med målstyrning utifrån den värdegrund verksamheten har.

Utbildningen berör

  • Kompetens, ledarskap, ansvar och delaktighet
  • Kartläggning av processer och intressenter
  • Analys av risker och möjligheter i processerna
  • Miljöutredning och miljöaspekter
  • Upprätta ledningssystemet - Kvalitets- och miljöberättelse
  • Mål och handlingsprogram
  • Avvikelser och förbättringsförslag
  • Uppföljning och ledningens genomgång

Utbildningsprogram

Miljöstegen anordnar kontinuerligt utbildningar där du får möjlighet att träffa andra som arbetar med miljöfrågor i sitt företag. Utbildningarna äger rum i Miljöstegens lokaler. Se utbildningsprogram.

Utbildningsprogram

Pris -Utbildningsprogram

5 900 kr/ person
Inkluderar fika och lunch

Utbildningsprogram

Pris - Företagsanpassad

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning så kontakta oss för offertförslag.

Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakta oss