Lagen om offentlig upphandling

Syfte

Under dagen kommer kursdeltagarna att få en grundläggande kunskap inom LOU
samt hur man kan ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Utbildningen ska ge deltagarna en bra inblick och kunskap inom området hållbar offentlig upphandling. Vi går igenom och förklarar de olika begreppen inom hållbar upphandling. Det vill säga aspekter som är kopplade till miljö-, sociala- etiska- och ekonomiska hållbarhetsfrågor.

Innehåll

  • Grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling,
  • LOU -Introduktion till hållbar offentlig upphandling
  • Möjligheter att använda strategiskt upphandlingsarbete och att beakta, social hänsyn och miljöaspekter
  • Vad säger den nya lagstiftningen och praxis

På utbildning ger en överblick i hur man praktiskt hanterar dessa frågor i upphandlingsprocessen samt vilket stöd som finns att få för upphandlaren.

Utbildare:
Peter Nohrstedt
Hållbarhetschef
SKL Kommentus AB

Utbildningsprogram

Pris - Utbildningsprogram

Lagen om offentlig upphandling
5 500 kr/ person
Inkluderar fika, lunch och kursmaterial


Sista anmälningsdag:
Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakt