Om kvalitetsdiplomering

Miljöstegen erbjuder en metod för kvalitetsdiplomering som steg för steg lotsar er genom kvalitetsdiplomeringsarbetet. Metoden togs ursprungligen fram av Föreningen Svensk Kvalitetsbas.

Vi erbjuder

  • Handledningsmaterial - som vägleder er genom processen med förklarande text och checklistor.
  • Mallar - som gör det enklare att formulera miljöledningssystemet
  • Hjälp och stöd på vägen

Kvalitetsdiplomeringen bygger på grundprinciperna i ISO 9001 och förenklar er väg mot ett certifikat, om ni har sådana framtidsplaner.

Kvalitetsdiplomeringspaket i sju steg

1. Introduktionsmöte - Planeringsmöte/utbildning och genomgång av diplomeringsprocessen
2. Kartläggning - av befintliga rutiner, processer och utvärdering och rangordning av risker och möjligheter
3. Kompetens, ledarskap, ansvar och delaktighet - utbildning av ledning och kvalitetsansvarig/a
4. Upprätta ledningssystem
5. Genomföra förbättringar
6. Uppföljning och ledningens genomgång
7. Revision och diplomering