Om kvalitetsdiplomering

Miljöstegen erbjuder en metod för kvalitetsdiplomering som steg för steg lotsar er genom kvalitetsdiplomeringsarbetet. Metoden togs ursprungligen fram av Föreningen Svensk Kvalitetsbas.

Vi erbjuder

  • Handledningsmaterial - som vägleder er genom processen med förklarande text och checklistor.
  • Mallar - som gör det enklare att formulera kvalitetsledningssystemet
  • Hjälp och stöd på vägen

Kvalitetsdiplomeringen bygger på grundprinciperna i ISO 9001 och förenklar er väg mot ett certifikat, om ni har sådana framtidsplaner.

Integrera med Svensk Miljöbas

Miljöstegen erbjuder en metod som är enkel att integrera med Svensk Miljöbas, eftersom de båda metoderna är uppbyggda på samma sätt.

Kvalitetsdiplomeringspaket i åtta steg

1. Introduktionsmöte - Planeringsmöte/utbildning och genomgång av diplomeringsprocessen
2. Kompetens, ledarskap, ansvar och delaktighet - utbildning av ledning och kvalitetsansvarig/a
3. Kartläggning - av befintliga rutiner, processer och utvärdering och rangordning av risker och möjligheter
4. Upprätta ledningssystem
5. Lagstiftning och bindande krav
- kartläggning av lagstifning och andra bindande krav
6. Genomföra förbättringar
7. Uppföljning och ledningens genomgång
8. Revision och diplomering