Svensk Kvalitetsbas- Standard för kvalitetsdiplomering

Miljöstegen är medlem i Föreningen Svensk Kvalitetsbas som i dagsläget har sju medlemmar.

Föreningen Svensk Kvalitetsbas förvaltar och utvecklar standarder för kvalitetsdiplomering av verksamheter.
Annika Johansson på Miljöstegen är ordförande i Föreningen Svensk Kvalitetsbas.

Kraven är uppdelade på:

1. Krav på utfärdare
2. Krav på revisorer
3. Krav på verksamheter

Standarden för kvalitetsdiplomering antogs i augusti 2016 och under hösten 2016 kommer en metod för kvalitetsdiplomering att tas fram av de sju organisationer i Sverige som arbetat fram standrarden.