Hållbar utveckling - miljömässigt och socialt

Kvalitets- och miljödiplomering

Vi arbetar med enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas och kvalitetsdiplomerade enligt den nationella kvalitetsledningsstandarden Svensk Kvalitetsbas. Att vi på Miljöstegen arbetar aktivt med att välja miljöanpassade alternativ när vi gör inköp, väljer energi och transporterar oss är en självklarhet.

Vi arbetar aktivt med att utveckla och stärka vår kompetens för att bli bättre på att visa upp effektiva och hållbara lösningar i vår rådgivning och på våra utbildningar.

Vi vill föregå med gott exempel!

Vår Verksamhetsberättelse för hållbar utveckling ersätter Miljöstegens tidigare hållbarhetsberättelsen från 2019. Verksamhetsberättelsen är baserad på det hållbarhetsarbete som vi bedrivit sedan vi startade. Den är också ett viktigt kommunikationsdokument som visar våra ambitioner framåt och resultatet av vårt arbete. Vi vill att vår verksamhetsberättelse på ett enkelt och tydligt sätt sammanfattar hur vi arbetar och driver verksamheten.

”Att verka för hållbar utveckling är grundläggande och vägledande principer för hela verksamheten.”

Vi vill att berättelsen ska vara lättläst och begriplig för alla våra intressenter. Målsättningen är att man ska kunna sätta den i händerna på valfri intressent och säga: ”läs igenom det här, så förstår du hur Miljöstegen arbetar med hållbarhet”.

Läs vår Verksamhetsberättelse för hållbar utveckling här

Miljöstegen och lite om vår arbete med social hållbarhet

När det gällar vårt sociala ben så består det dels av hur vi ser på vårt arbete och vår arbetsplats, det ska vara roligt och utvecklande att arbeta på Miljöstegen! Därför ger vi stor flexibilitet för våra medarbetare att styra över arbetet och sin arbetstid.

Sedan är vi tillbaka till kassen med varor vi tar hem till Miljöstegen, att välja Fair Trade vid inköp av kaffe, the, choklad osv är lika naturligt som att det ska vara miljömärkt och ekologiskt. Även om det är viktiga aspekter i att bidra till en socialt hållbar utveckling, så känns det så självklart - så vi vill göra mer!

Samarbete med Yennenga Progress

Miljöstegen samarbetar sedan 2011 med den ideella organisationen Yennenga Progress i vårt arbete med att ta ett större socialt ansvar. Vinsterna för Miljöstegen är närhet till nätverk med hög kompetens, rapporter om framsteg i de verksamheter vi är med och stöttar. Samarbetet ökar även vår kompetens, förståelse och vårt engagemang inom socialt hållbar utveckling i Sverige och i världen.

Ett sätt att bidra är att bidra med en lön till någon som arbetar i Nakamtenga. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Yennenga Progress innehar 90-konto - 900243-7 - vilket betyder att de uppfyller högt ställda krav och genomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att ha ett 90-konto är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).


Gröna Teamet i Nakamtenga i Burkina Faso

Miljöstegen är med och bidrar till Det gröna teamet i Nakamtenga i Burkina Faso.

I ett ökenland som Burkina Faso blir det så tydligt, att träd är liv! Träd förbättrar klimatet, förbättrar jordmån och ökar nederbörden. Många träd ger också god och vitaminrik frukt, samt ätliga fröer och nötter. Träd är liv och är det synliga beviset att det går att återskapa ett grönt landskap även där öknen brett ut sig!

Förutsättningarna för att plantera träd skiljer sig mycket åt mellan länder. I Burkina Faso får du räkna med flera års omsorg för att trädet ska överleva. Det behöver planteras i en djup grop med kompostjord. Det behöver hägnas in mycket stabilt för att inte desperata djur ska stånga sig in till de små sköra bladen. Den behöver vaktas mot termiter. Och inte minst vattna!

Vill du också vara med och bidra till Gröna Teamet?

Swish: 1239002437

90-konto: 900243-7 

Du kan även gå in på Yennengas hemsida för att donera via den.

Istället för julklappar - investerar i kvinnoklinik i Burkina Faso

Miljöstegen väljer att investera i utvecklingen av kvinnokliniken One stop center i Burkina Faso istället för att ge bort julklappar.

One Stop Center är ett sjukhus med fokus på kvinnohälsa byggt enligt kongolesiske chefskirurgen Dr Denis Mukweges modell för hållbar vård.

Dr Denis Mukwege har mottagit bl a FNs pris för mänskliga rättigheter, Right Livelihood Award och i höstas Sakharov-priset, EUs pris för mänskliga rättigheter för sitt stora arbete för kvinnohälsa och mänskliga rättigheter.

Centret är en unik metod för holistisk, integrerad vård som fokuserar på stärkande av kvinnor och flickor – inklusive förebyggande och behandling av sexuellt våld. Metoden bygger på reproduktiv hälsa, mödravård, vård av nyfödda och barnhälsovård, och kan därefter expandera till andra medicinska områden.
Här kan ni se filmen från Yennenga progress med Stefan Einhorn.

Vill ni också stötta utvecklingen av One Stop Center?
Gå in på Yennenga Progress hemsida

Hjälp oss att lysa upp ett kvarter med solceller och ge möjlighet till läxläsning!

Den 5 juni är det Världsmiljödagen - Miljöstegen firar det med att satsa på att belysa ett kvarter i Nakamtenga i Burkina Faso i Västafrika med solceller. 

I Burkina Faso är dagen 12 timmar lång och natten också 12 timmar – året runt. Solen går upp vid 6-tiden på morgonen och ner vi 18-tiden på kvällen. Då solen går ner i Burkina Faso, då blir det mörkt – riktigt mörkt. Detta skapar svårigheter med läxläsning för skolbarnen som inte är hemma igen förrän solen gått ned, vilket medför att barnen har svårt att klara av skolarbetet på bra sätt.

Kostnaden för att belysa ett kvarter är ca 10 000 kr, Miljöstegen sätter in pengar idag och hoppas på att fler hjälper till...

Investeringar i projekt och verksamheter

  • Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sveriges konferens i Stockholm - se länk
  • Menskoppkoppen - menskoppar för kvinnor i Burkina Faso - se länk, skrolla ner på sidan för att läsa om verksamheten
  • Trädplantering i Burkina Faso - se länk