Hållbarhet och Agenda 2030

Våra val gör skillnad

Reagera, Reflektera och Agera!

Vi utbildar för att du ska kunna ta konkret action och bidra till de globala hållbarhetsmålen.


Vi vet vad vi behöver göra och nu tar vi möjligheten att agera på hur vi tillsammans ska nå dit.

Vi vill reagera på samhällsutmaningen vi står i, reflektera kring möjligheterna och agera för förändring! Vi kommer leta efter dina hållbarhets-triggers. Vi kommer låta dig agera både inför, under och efter vår utbildning och Vi ser fram emot att tillsammans hitta dina konkreta actions!

Välkommen till en utbildning i praktisk tillämpning av Agenda 2030 med fokus på action och lösningar

Miljöstegen bjuder in till en utbildning där vi lotsar deltagarna/er/dig i begreppen kring hållbar utveckling, Agenda 2030, med fokus på hur organisationer kan arbeta med mål 3 - Hälsa och välbefinnande, mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar i hur du kan arbeta med hållbarhet i den egna verksamheten. Vi kommer även att få se spännande exempel på hur organisationen Yennenga Progress konkretiserat Agenda 2030 i sin verksamhet.

bild3
bild1
bild2
bild4
bild5
bild6
bild7

Utbildningen vill inspirera dig till konkreta actions!

 • vad som är möjligt att göra
 • hur du kan göra det
 • och hur du får med dig andra

Du får med dig metodik och verktyg för att arbeta med hållbarhet

 • Identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna
 • Hitta konkreta åtgärder / actions
 • Ledarskap och vikten av samarbete, motivation och ansvar

Utbildningen ger vägledning i hur de globala målen kan integreras i arbetet med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling, primärt inom de tre målområdena men övergripande även inom flera av de andra.

Du kommer att får prova att göra bedömningar av hållbarhetsaspekter, risker och möjligheter. Du kommer få med dig övningar och mallar som du kan använda på hemmaplan.

Utbildningen tar upp

 • Hur du kan koppla hållbarhetsmål till affärsstrategin
 • Hur agenda 2030 kan fungera som plattform och integreras i hållbarhetsarbetet
 • Verktyg för styrning och implementering av hållbarhetsarbet
 • Hur man kan värdera och prioritera målen och tillämpa i den egna verksamheten
 • Hur Yennenga Progress arbetar med att konkretisera Agenda 2030 i sin verksamhet
 • Vilka verktyg finns för att arbeta med målen?

Teori varvas med övningar och diskussioner.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i privat, offentlig eller ideell verksamhet, i ledningsposition eller på golvet. Det kan vara hållbarhetsansvariga, miljöansvariga,affärs- och verksamhetsutvecklare, VD:ar, projektledare, kommunikations-/informationschefer med flera.

30 % av intäkterna går till Yennenga Progress

30 % av intäkterna från utbildningen går direkt till Yennengas arbete med Agenda 2030.

Vilka är vi som håller utbildningen?

Annika Johansson

Annika driver företaget Miljöstegen sedan många år och har arbetat med att stötta små och stora företag och organisationer, privata och offentliga aktörer i deras hållbarhets- och miljöarbete i 20 år.

Annika var med och startade föreningarna Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas som syftar till att ge små- och medelstora verksamheter verktyg att för miljöledning respektive kvalitetsledning.

Annika vill inspirera och bidra till strategiskt kloka beslut och till aktiv handling i stort och smått, utifrån de möjligheter olika verksamheterna har.

Maria Lagerman

Maria, inspiratör och hållbarhetskonsult som arbetar för hållbar affärs- och verksamhetsutveckling, med fokus inom textil- och modebransch.

Hon drivs av er potential!

Maria värderar socialt och miljömässigt ansvarstagande högt och tror på förändringsledning genom att inspirera till nytänkande.

Hon arbetar i projekt, föreläser, agerar bollplank och har de senaste 6 åren befunnit mig inom textil- och modebransch inom ideell sektor.

Stina Berge

Stina är grundare och generalsekreterare för kompetensnätverket Yennenga Progress.

De har tagit fram en modell för att skapa välfärdssamhällen i mikroformat i länder som inte har en skattefinansierad välfärd. När FN presenterade sina nya Globala Mål 2015, så hade Yennenga Progress således sedan länge arbetat för att i praktiken holistiskt bygga upp samhället utifrån alla delmålen.

Stinas mål är att inspirera och genom konkret arbete skapa best practise. Vi måste våga utmana strukturerna. Framför allt måste vi uppmuntra de positiva initiativen och utrota nånannanismen!

Priser

5 900 kr/person

Priset inkluderar lunch och fika.
Anmäl er till annika.johansson@miljostegen.se senast två veckor innan utbildningen.

Priserna är ex. moms