Hållbarhet och Agenda 2030

Välkommen på en spännande utbildning i praktisk tillämpning av Agenda 2030 och hållbar utveckling!

Miljöstegen bjuder in till en utbildning där vi lotsar deltagarna i begreppen kring Agenda 2030, hållbar utveckling och hur du praktiskt kan arbeta i det egna företaget eller organisationen.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar i hur du kan arbeta med hållbarhet i den egna verksamheten. Vi kommer även att få se spännande exempel på hur organisationen Yennenga Progress konkretiserat Agenda 2030 i sin verksamhet.

Läs mer om oss som håller utbildningen lite längre ner.

Utbildningen ger dig

 • Kunskaper i Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling
 • Verktyg att bedöma hållbarhetsaspekter, risker och möjligheter
 • Goda exempel på hur andra har gjort

Innehåll

 • Koppla hållbarhetsmål till kärnverksamheten och affärsstrategin
 • Agenda 2030  och betydelsen för ditt företag
 • Hur agenda 2030 kan fungera som plattform och integreras i hållbarhetsarbetet
 • Agenda 2030 och hållbarhet i praktiken
 • Verktyg för styrning och implementering av hållbarhetsarbete
 • Hur kan man värdera och prioritera målen och tillämpa i den egna verksamheten
 • Hur har Yennenga Progress arbetat med Agenda 2030?
 • Vilka verktyg finns för att arbeta med målen?

Teori varvas med övningar och diskussioner.

bild1
bild2
bild3
bild4
bild5
bild6

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i privat, offentlig eller ideell verksamhet, i ledningsposition eller på golvet. Det kan vara hållbarhetsansvariga, miljöansvariga,affärs- och verksamhetsutvecklare, VD:ar, projektledare, kommunikations-/informationschefer med flera.

30 % av intäkterna går till Yennenga Progress

30 % av intäkterna från utbildningen går direkt till Yennengas arbete med Agenda 2030.

Vilka är vi som håller utbildningen?

Annika Johansson

Annika driver företaget Miljöstegen sedan många år och har arbetat med att stötta små och stora företag och organisationer, privata och offentliga aktörer i deras hållbarhets- och miljöarbete i 20 år.

Annika var med och startade föreningarna Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas som syftar till att ge små- och medelstora verksamheter verktyg att för miljöledning respektive kvalitetsledning.

Annika vill inspirera och bidra till strategiskt kloka beslut och till aktiv handling i stort och smått, utifrån de möjligheter olika verksamheterna har.

Petra Schagerholm

Petra är miljömärkningsexperten som startade eget, Schagerholm Miljökonsult AB.

Petra har drygt 20 års erfarenhet av att ha arbetat med miljö- och hållbarhet i både privat och offentlig verksamhet.

Främst arbetar Petra som rådgivare i strategiskt hållbarhetsarbete och som utbildare och inspiratör.

Petras mål är att inspirera och vara en katalysator för den hållbara organisationen att göra underverk.

Stina Berge

Stina är grundare och generalsekreterare för kompetensnätverket Yennenga Progress.

De har tagit fram en modell för att skapa välfärdssamhällen i mikroformat i länder som inte har en skattefinansierad välfärd. När FN presenterade sina nya Globala Mål 2015, så hade Yennenga Progress således sedan länge arbetat för att i praktiken holistiskt bygga upp samhället utifrån alla delmålen.

Stinas mål är att inspirera och genom konkret arbete skapa best practise. Vi måste våga utmana strukturerna. Framför allt måste vi uppmuntra de positiva initiativen och utrota nånannanismen!

Datum

18 september kl. 9.00-16.30
12 november kl. 9.00-16.30

Priser

6 900 kr/person ex. moms

Diplomeringskunder och Yennengapartners

5 800 kr/ person

Priset inkluderar lunch och fika.
Anmäl er till annika.johansson@miljostegen.se senast den 4 november

Priserna är ex. moms

Boka tidigt rabatt

Om du anmäler dig till utbildningen senast tre veckor innan utbildningen får du 10% rabatt