Hållbarhetsrapportering och GRI G4

Målet med utbildningen är att deltagarna, via hållbarhetsredovisning, ska kunna utveckla och driva sin organisations hållbarhetsarbete framåt.
Deltagarna får grundläggande kunskaper om GRI innehålls- och metodmässigt. De får en förståelse för vad som krävs för att redovisningen ska uppfylla GRI:s riktlinjer. De lär sig olika sätt att använda redovisningen som en del av sin strategiska kommunikation.
Efter avslutad utbildning ska alla deltagare ha en grundläggande kunskap och kompetens att leda eller delta i arbetet med sin organisations hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI.

Innehåll

  • Begreppsdefinition
  • Initiativet GRI och dess riktlinjer
  • Process och metodik för hållbarhetsredovisning
  • Intressentanalys
  • Väsentlighetsanalys
  • Uppbyggnad av en hållbarhetsrapport
  • Strategiska användningsområden och kommunikationskanaler för en hållbarhetsrapport

Teori varvas alltid med interaktiva övningar och diskussioner.

Utbildningen hålls av Anna Segenstedt på RSM&CO

Pris - utbildningsprogram

6 september kl. 9.00-15.45

4 900 kr/person exklusive moms

Anmäl er till annika.johansson@miljostegen.se