Miljöutbildning - Miljökunskap

Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med miljödiplomering, ISO 14 001 etc och har behov att höja miljökompetensen och engagemanget i organisationen.

Utbildningen tar upp:

 • Hållbar utveckling – Miljö och samhälle
 • Företagets och individens miljöpåverkan
 • De största miljöproblemen - orsak och verkan

Utbildningen varvar teori med praktiska tips på åtgärder ni kan arbeta med.

Workshop - Utbildning i miljökunskap

Heldagsworkshop i miljökunskap. Utbildningen berör bland annat:

 • Samhälle och miljö
 • Transporter och energi
 • Vatten och kemikalieanvändning
 • Försurning och övergödning
 • Livsmedel

Utbildningen varvar teori och workshop omkring möjlig åtgärder att arbeta med privat och i företaget.

Fördjupad miljökunskap

Heldagsutbildning i Miljökunskap. Utbildningen berör:

 • Klimatförändringar
 • Vatten och kemikalier
 • Försurning och övergödning
 • Livsmedel

Utbildningen varvar teori och praktik och ger en ökad förståelse inom respektive område.

Prakisk miljökunskap

Påbyggnadsutbildning inom grundläggande miljökunskap med utgångspunkt i från målområden inom de större miljöproblemen. Utbildningen fokuserar på de konkreta åtgärder som vi kan göra för att minska vår negativa miljöpåverkan inom inköp, transporter, energi, avfall och kemikalier.

Utbildningsprogram

Miljöstegen arrangerar kontinuerligt utbildningar i Grundläggande miljökunskap - se Utbildningsprogram, där finns möjlighet att köpa utbildningsplatser.

Pris - Utbildningsprogram

Grundläggande miljökunskap
1 900 kr /person
1 500 kr /person för er som deltar i miljödiplomeringen via Miljöstegen

Workshop - Praktisk miljökunskap
2 500 kr/ person

Utbildningsprogram

Pris - företagsanpassad

Vill ni ha en företagsanpassad utbildning så kontakta oss för offertförslag.

Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakta oss