Miljöutbildning - Miljökunskap

Utbildningen är en grundläggande miljöutbildning som ger en översikt över stora miljöproblemen och de möjligheter vi har att göra något åt dem både som privatperson och företag.Utbildningen passar bland annat för er som arbetar med miljödiplomering eller ISO 14 001  och har behov att höja miljökompetensen och engagemanget i organisationen.

Utbildningen tar upp:

 • Hållbar utveckling – Miljö och samhälle
 • Företagets och individens miljöpåverkan
 • De största miljöproblemen - orsak och verkan

Utbildningen varvar teori med praktiska tips på åtgärder ni kan arbeta med.

Workshop - Utbildning i miljökunskap

Heldagsworkshop i miljökunskap. Utbildningen berör bland annat:

 • Samhälle och miljö
 • Transporter och energi
 • Vatten och kemikalieanvändning
 • Försurning och övergödning
 • Livsmedel

Utbildningen varvar teori och workshop omkring möjlig åtgärder att arbeta med privat och i företaget.

Fördjupad miljöutbildning

Heldagsutbildning i Miljökunskap. Utbildningen berör:

 • Klimatförändringar
 • Vatten och kemikalier
 • Försurning och övergödning
 • Livsmedel

Utbildningen varvar teori och praktik och ger en ökad förståelse inom respektive område.

Praktisk miljökunskap

Påbyggnadsutbildning inom grundläggande miljöutbildning med utgångspunkt i från målområden inom de större miljöproblemen. Utbildningen fokuserar på de konkreta åtgärder som vi kan göra för att minska vår negativa miljöpåverkan inom inköp, transporter, energi, avfall och kemikalier.

Utbildningsprogram

Miljöstegen arrangerar kontinuerligt grundläggande miljöutbildningar - se Utbildningsprogram, där finns möjlighet att köpa utbildningsplatser.

Pris - Utbildningsprogram

Grundläggande miljöutbildning
1 900 kr /person
1 500 kr /person för er som deltar i miljödiplomeringen via Miljöstegen

Fördjupad miljöutbildning
Pris: 5 900 kr /person, inkluderar lunch och fika
Anmälan: Senast två veckor innan utbildningen till annika.johansson@miljostegen.se

Workshop - Praktisk miljökunskap
2 500 kr/ person

Samtliga priser är exklusive moms.

Utbildningsprogram

Företagsanpassad hållbarhets- eller miljöutbildning

Vill ni ha en företagsanpassad hållbarhetsutbildning, miljöutbildning eller workshop så kontakta oss för offertförslag.


Kontakta oss