Fyra miljösteg som ökar företagets konkurrenskraft

Möta kundkraven

Allt fler inköpare ställer krav på att leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Seminarieserien ger dig och ditt företag verktyg att minska miljöbelastningen och kommunicera med era kunder.

Seminarierna består av fyra tillfällen med hemarbete mellan gångerna.

 • Introduktion till Miljöledning och miljödiplomering
 • Miljökunskap och praktiska åtgärder
 • Miljölagstiftning och miljölagkravförteckning
 • Engagemang och kommunikation

Utbildningen kan genomföras för en miljöorganisation i ett företag alternativt tillsammans med andra företag.

Skapa mervärden

Utöver stärkt konkurrenskraft och minskad miljöbelastning kan systematiken användas även till att följa upp kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Ordning och reda spiller över även på andra delar av verksamheten. Seminarierna ger dig verktyg och en metod för att skapa ordning och reda. Kontroll över kostnader och en effektiv resurshantering bidrar till miljövinster.

Syfte med seminarieserien

Genom denna utbildningsserie gör Miljöstegen det möjligt för er att upprätta ett systematiskt miljöarbete som också går att kommunicera till kunder och andra intressenter. Utbildningen varvar teori och praktik, för att underlätta för er i ert pappersarbete ”hemma” gällande bland annat inköp och resurshantering.

Ger grunden till Svensk Miljöbas och ISO14001

Seminarieserien ger er större delen av de dokument och den kompetens nyckelpersoner i företaget behöver för att miljödiplomera verksamheten enligt Svensk Miljöbas. Om ni vill gå vidare mot en miljödiplomering behöver bland annat personalgruppen utbildas i miljökunskap, ni behöver lite stöd i miljöutredningen och sedan behövs det göras miljörevision. Ni väljer själva om ni vill ta steget vidare mot en miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas eller inte.

Kursbeskrivning

1. Introduktion till Miljöledning och miljödiplomering

 • Kombinera affärsutveckling och miljöledningssystem
 • Miljöledning – vad är det?
 • Vad är vi redan bra på?
 • Vad är viktigast att arbeta med – miljöutredning och kartläggning av miljöaspekter
 • Vad vill vi vara och hur vill vi uppfattas - Miljöpolicy
 • Övningar och praktiskt arbete med miljöutredning och miljöpolicy

Mellan utbildningsdag ett och två kan Miljöstegen besöka företagen och göra miljöutredning om företaget vill gå vidare mot miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. Miljöutredningen kan även göras senare i processen.

2. Miljökunskap och praktiska åtgärder

 • Återkoppling till dag 1.
 • De viktigaste miljöområdena – miljökunskap
 • Vad kan vi praktiskt arbeta med- Miljömål och handlingsprogram
 • Övningar och praktiskt arbete med mål och handlingsprogram
 • Deltagarna arbetar självständigt med mål och handlingsprogram mellan utbildningstillfälle två och tre

3. Miljölagstiftning och miljölagkravförteckning

 • Återkoppling till dag 2
 • Miljölagstiftningen – vad säger den?
 • Hur ska vi berätta hur vi efterlever miljölagstiftningen - Miljölagkravförteckning
 • Praktiskt arbete med miljölagkravförteckningen
 • Deltagarna arbetar självständigt med Miljölagkravförteckningen mellan utbildningstillfälle tre och fyra.

4. Engagemang och kommunikation

 • Återkoppling till dag 3.
 • Hur ska vi kommunicera vårt miljöarbete till kunder – Miljöberättelse
 • Hur ska vi engagera medarbetarna?
 • Vad gör vi nu?
 • Övningar och praktiskt arbete med Miljöberättelse och konsten med att få engagemang i grupper.

Deltagarna arbetar självständigt med Miljöberättelsen och förbereder inför revision om de vill gå vidare mot miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.