Grundkurs i ekologisk mat

  • vad är ekologiskt?
  • vad är KRAV?
  • skillnaderna mellan konventionellt och ekologiskt
  • de olika mervärdesmärkningarna som finns, vad de står för samt skillnaderna
  • hur certifieringen och kontrollen går till

I Utbildningsprogammet finner ni nästa inplanerade utbildning

Utbildningsprogram

Pris - Utbildningsprogram

Grundkurs i ekologisk mat
2 500 kr /person

Samtliga priser är exklusive moms.

Kontakta oss