Rådgivning - Miljöstegen har bred kompetens

Miljöstegen har bred erfarenhet av hjälpa och utbilda i vitt skilda företag och organisationer inom miljö och miljöledning.
Är miljöarbete något för er? Vad kan ni göra? Vad kan det ge? Frågorna är många...

Vi på Miljöstegen kan hjälpa er att ta gröna vägval. Vi går igenom möjligheter och omöjligheter. Olika alternativ, skillnader och engagemangsnivåer, praktisk hänsyn och resursbehov. Kontakta oss för konsultation om hur ni ska komma vidare i ert miljöarbete.


Miljöstegen kan hjälpa er med:

  • Kartläggning av behov inom miljöområdet
  • Kartläggning av kompetensbehov inom miljö
  • Strategier för ert arbete med hållbarhet och miljö
  • Stöd att införa kvalitetsledningssystem enligt ISO 9 001

Miljöstegen kan fungera som:

  • Inhyrd miljöansvarig och miljösamordnare
  • Bollplank i strategiska hållbarhets- och miljöfrågor
  • Intern utbildare och inspiratör
  • Praktisk vägledare i miljöfrågor
  • Stöd vid upphandlingar

Kontakta oss