Bild3.png201503311427802705qd9SvJwcBild4.pngBild2.pngBild5.png201503311427802723NJYeB3eM201503311427802714jehAxEBKBild1.png

Hållbar och effektiv affärsutveckling

Rådgivning

Vi kan fungera som inhyrd miljöansvarig och miljösamordnare, bollplank i strategiska hållbarhets- och miljöfrågor, intern utbildare och inspiratör eller praktisk vägledare i miljöfrågor.

Miljö- och kvalitetsledning

Miljöstegen kan hjälpa er att införa miljö- och kvalitetsledningssystem enligt Svensk Miljöbas, Svensk Kvalitetsbas, ISO 14 001 och ISO 9 001.

Utbildning

Arbetar ni med ledningssystem och behöver stärka er kompetens eller få inspiration att komma vidare i ert miljöarbete? Miljöstegen kan hjälpa er att ta fram en utbildning som passar er.

Utbildningsprogram

Miljöstegen anordnar kontinuerligt öppna hållbarhets- och miljöutbildningar i våra lokaler vid Hornstull i Stockholm.