TEMAUTBILDNINGAR


Vi utför företagsanpassade utbildningar inom olika miljö- och hållbarhetsteman

Kontakta oss för att resonera fram en bra utbildning som passar just er.

Du kan välja att ha utbildningen på ditt företag alternativt i Miljöstegens lokaler. 

Väljer du Miljöstegens lokaler har du även möjlighet att besöka vår miljöutställning.

Miljöstegen arrangerar kontinuerligt temautbildningar - se Utbildningsprogram, där finns möjlighet att köpa utbildningsplatser.


EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR


 • Eco-driving
 • Medveten konsumtion
 • CSR
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • ISO 14 001
 • Energieffektivisering
 • Egenkontroll i fastigheter
 • Lagen om offentlig upphandling
 • Kemikalier
 • Växthuseffekten
 • Studiebesök - Miljöutställningen

TEMAKVÄLLAR


Miljöstegen anordnar temakvällar en till två gånger per halvår. Här ges möjligheter att mingla och byta visitkort med nya och gamla bekanta.

Nästa tillfälle är den 3 april kl- 17.00-21.00

Under kvällen ges möjlighet till lättsamt mingel med dryck och tilltugg.