SVENSK MILJÖBAS


Miljöstegen är medlemmar i Svensk Miljöbas och Miljöstegens miljödiplomering uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden med samma namn. Läs mer på www.svenskmiljobas.se eller under fliken  Svensk Miljöbas.

YENNENGA PROGRESS


Yennenga Progress är ett globalt nätverk för sociala entreprenörer. Kompetenta och driftiga människor som med innovativt tänkande och mod, gör underverk där behovet är som störst med fokus på hållbarhet både vad gäller miljö och människor.Vi är en del av detta nätverk gen

om att bidra med vår kompetens inom miljö och miljöstyrning, både i Yennenga Progress administration i Sverige och i projekten runt om i världen. Genom Yennenga Progress vidgar vi vår inblick i vad klimatförändringarna får 

för konsekvenser på andra håll i världen och får vara med i det spännande arbetet att göra skillnad i andra länder. 


VIVECO

Vatten

Vi samarbetar med miljökonsultfirman Viveco främst omkring miljödiplomering i Västmanland och Dalarna. Vi samarbetar även omkring miljöutbildningar etc.

www.viv-eco.se