OM MILJÖDIPLOMERING


Miljöstegen erbjuder en välbeprövad metod som steg för steg lotsar er att bli miljödiplomerad enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.


Vi erbjuder

  • Handledningsmaterial - som vägleder er genom processen med förklarande text, exempel och checklistor.
  • Mallar - bland annat en anpassad miljöutredningsmall för fastighetsägare
  • Kundzon- där du kan logga in och hämta handledningsmaterial och mallar dygnet runt.
  • Hjälp och stöd på vägen

MILJÖDIPLOMERINGSPAKETET


Vid introduktionen resonerar vi om hur ni vill lägga upp arbetet och sätter upp en tidplan. Nedan följer ett generellt upplägg för miljödiplomeringen. Upplägget kan naturligtvis anpassas och individualiseras efter era behov.


  • Miljöutredning - en kartläggning och rangordning av miljöpåverkan
  • Utbildning av nyckelpersoner i  Miljöledning och Miljölagstiftningen  
  • Utbildning av medarbetarna i Miljökunskap
  • Revision av miljöledningssystemet och det praktiska miljöarbetet. 
  • Kostnadstrygg - Miljöstegen erbjuder en kostnadstrygg och effektiv paketlösning.  


Kontakta oss så berättar vi mer.
 


  

  ISO 14 001 & EMAS 


Miljödiplomeringen bygger på grundprinciperna i ISO 14 001 och EMAS. Därför förenklar miljödiplomeringen er väg mot ett certifikat, om ni har sådana framtidsplaner.