MILJÖSTEGEN


Miljöstegen i Stockholm startade hösten 2007 och bedriver utbildnings - och konsultverksamhet inom hållbar utveckling.  Vår primära målgrupp är små- och medelstora företag och organisationer.


Miljöstegen består av delägarna:


 • Jan Berglund
 • Joakim Iliste 
 • Annika Johansson 

Karin Persson arbetar som anställd i föreningen och Jan är delägare och styrelseledamot.

Alla utom Jan arbetade tidigare på Stockholms stads miljöcentrum för företag. 


Miljöstegen bedriver ett internt miljöarbete - läs mer under Internt miljöarbete.

 

Miljöstegen arbetar med: 


 • Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas 
 • ISO 14 001
 • EMAS
 • Miljöutbildning
 • Miljörådgivning
 • Stöd till Egenkontroll
 • Miljöanpassning av evenemang

STOCKHOLMS STADS MILJÖDIPLOM - SVENSK MILJÖBAS


Miljöstegen driver sedan december 2007 vidare en del av Stockholms stads miljödiplom i privat regi. Metoden är utvecklad i Stockholms stads regi, med start år 2000.  Stockholms stads miljödiplom kan delas ut till företag belägna i Stockholms stad alternativt har sin huvudsakliga verksamhet där.


Metoden bygger på de fem grundelementen i ISO 14001 och arbetet med miljödiplomering ger en bra grund om företaget vill gå vidare mot ett ISO 14 001 certifiering.


MILJÖDIPLOM - SVENSK MILJÖBAS 


Miljöstegen arbetar med att stötta företag i hela landet enligt samma metod som utvecklades i Stockholms stads regi.

Miljöstegen har förutom avtalet med Stockholms stad även avtal med 12 andra kommuner i Stockholms län om miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas av företag i deras respektive kommun. Läs mer under www.miljodiplomering.com


ISO 14 001 & EMAS


Miljöstegen hjälper företag att införa miljöledningssystem enligt:

 • den internationella standarden ISO 14 001
 •  europeiska förordningen EMAS

Miljöstegen arbetar fram individuella planer för respektive företag som är anpassat efter företagets specifika förutsättningar att införa miljöledningssystem. 

Annika och Joakim är diplomerade EMAS konsulter.

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSUTBILDNINGAR


Miljöstegen anordnar årligen ett 100-tal utbildningar inom hållbarhet, miljö, miljölagstiftning och miljöledning. Läs mer under fliken Utbildningsprogram.

Utöver det genomför vi företagsanpassade utbildningar på plats ute i de olika verksamheterna eller i egna lokaler. Läs mer under fliken Miljöutbildningar

 

MILJÖRÅDGIVNING


Miljöstegen arbetar med rådgivning gällande organisationers miljö- och hållbarhetsarbete och kan fungera som bollplank, ge konkret handledning och stödja dig att hitta nya åtgärder att arbeta med.

Vi kan fungera som:

 • Intern miljöutbildare och inspiratör
 • Miljöansvarig
 • Miljösamordnare

MILJÖANPASSADE EVENEMANG - GRÖNA MÖTEN


Miljöstegen har en metod för att miljöanpassa arrangemang såsom t. ex musikfestivaler, mässor, event mm. Anpassningen sker i dialog med arrangören med hjälp av det verktyg Miljöstegen arbetat fram. Miljödiplomeringen av evenemang sker i samarbete med Göteborgs stad.

 


Vattenfall