UTBILDNING I MILJÖLEDNING


FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING I MILJÖLEDNINGVi utför företagsanpassade utbildningar i miljöledningssystem. Utbildningen anpassas till er verksamhet oavsett om ni arbetar med miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas eller med miljöledningssystemen ISO 14 001 eller EMAS. Du kan välja att ha utbildningen på ditt företag alternativt i Miljöstegens lokaler.

UTBILDNINGSPROGRAM


Miljöstegen anordnar kontinuerligt utbildningar där du får möjlighet att träffa andra som arbetar med miljöfrågor i sitt företag. Utbildningarna äger rum i Miljöstegens lokaler. Se utbildningsprogram.


Läs även om seminarieserien:   

FYRA MILJÖSTEG SOM ÖKAR DIN KONKURRENSKRAFT


Allt fler inköpare ställer krav på att leverantörerna ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Seminarieserien ger dig och ditt företag verktyg att minska miljöbelastningen och kommunicera med era kunder.

Seminarierna består av fyra tillfällen med hemarbete mellan gångerna.


Kontakta oss för dialog om innehåll i utbildningen och offertförslag.