MILJÖDIPLOMERING ENLIGT SVENSK MILJÖBAS


Allt fler beställare och kunder ställer miljökrav på sina leverantörer. Att miljödiplomera verksamheten enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas är ett resurs- och kostnadseffektivt alternativ att möta kundernas miljökrav.


GENOM MILJÖDIPLOMERINGEN FÅR ER VERKSAMHET


  • Experthjälp och enkla verktyg för att införa ett lätthanterligt miljöledningssystem
  • Möjlighet att kommunicera ett verifierat kvalitetsbevis på företagets miljöarbete till kunder och intressenter
  • Verktyg till ökad kontroll över resursförbrukning och kostnader

Miljöstegen har en kostnadstrygg och väl beprövad paketlösning att med hjälp av utbildning, verktyg och personligt stöd införa ledningssystem enligt Svensk Miljöbas standard.                                             

Svensk Miljöbas kriterier för miljödiplom är baserade på grundelementen i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001, men är anpassad till det mindre företagets resurser – Mindre pappersexercis och mer fokus på praktiska åtgärder.

Läs mer om innehållet i miljödiplomeringen

Kontakta Miljöstegen för mer information


Vägen