MILÖLEDNINGSSYSTEM ENLIGT ISO 14 001 ELLER EMAS


Miljöstegen kan hjälpa er att införa miljöledningssystem som motsvarar ISO 14 001 alternativt EMAS i er organisation.


Miljöstegen arbetar fram individuella planer för ert företag som är anpassat efter de specifika förutsättningar och behov ni har att införa miljöledningssystem.

Annika och Joakim är diplomerade EMAS konsulter


Kontakta oss så berättar vi mer


STEG FÖR STEG MOT ISO 14 001 & EMAS


Vill ni arbeta mot att införa ISO 14 001 eller EMAS på lite sikt?

Ni kan börja med att miljödiplomera verksamheten enligt Svensk Miljöbas och successivt komplettera miljöledningssystemet med kraven i ISO och EMAS.


Kontakta oss så resonerar vi oss fram till en bra lösning som passar er.