MILJÖBALKEN - MILJÖLAGSTIFTNINGEN


Utbildningen hålls av Annika Johansson på Miljöstegen och en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

Utbildningen ger en översikt av miljölagstiftningen och hur du kan arbeta med egenkontroll i din verksamhet

UTBILDNINGEN BERÖR


  • Miljöbalkens kapitel och förordningar
  • Hur ska lagstiftningen tillämpas
  • Vad ska verksamhetsutövare känna till för att efterleva miljölagstiftningen
  • Egenkontroll

UTBILDNINGSPROGRAM


Miljöstegen arrangerar kontinuerligt utbildningar i Miljöbalken - Miljölagstiftningen- se Utbildningsprogram

PRAKTISK UTBILDNING I MILJÖBALKEN OCH EGENKONTROLL


Utbildning ger en översikt i miljölagstiftningen. Utbildningen varvar teori med praktiskt arbete gällande egenkontroll och laglistor. Inför utbildningen ser vi gärna att ni skickar in specifika problem ni har, så vi kan anpassa utbildningen efter era behov. 

  • Miljölagstiftningen – vad säger den?
  • Hur ska vi berätta hur vi efterlever miljölagstiftningen - Egenkontroll och laglista 
  • Praktiskt arbete med miljölagkravförteckningen
Utbildningen passar för er som får krav på er från myndigheterna att ha ett skriftligt egenkontrollprogram enligt miljöbalken, arbetar med ISO 14 001, EMAS eller miljödiplomeringen enligt Svensk Miljöbas.

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING


Vi utför företagsanpassade utbildningar i Miljöbalken från två timmar och uppåt. Du kan välja att ha utbildningen på ditt företag alternativt i Miljöstegens lokaler.